Обадете ни се на:
тел: 02/9201266
 
 
 
 
 

Контакти

Адрес за кореспонденция: 
Гр.София, 1303,  Р-н „Възраждане” 
Ул. „Брегалница” №26 

Email: cdg119@abv.bg 

Каса - Основна сграда, ул. "Брегалница" №26: 028293843

Каса - Сграда 2, ул. "Гюешево" №78: 024422261


Директор: 029201266 
 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №119 "Детска планета"

Гр.София, 1303,, Р-н „Възраждане”, Ул. „Брегалница”№26

Тел: 029201266

Mail: info_2204942@edu.mon.bg

Форма за контакт