Обадете ни се на:
тел: 02/9201266
 
 
 
 
 

Задължителното предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст на територията на Столична община влиза в сила от началото на учебната 2023/2024 година.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА

         Уважаеми родители,

         Записването на класираните деца от всички класирания ще се извършва само в основната сграда на ДГ№119 „Детска планета“ с административен адрес: гр. София, ул. „Брегалница“ №26 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 12.30 часа до 16.00 часа на всеки работен ден.

         Заявлението за записване се изтегля от профила на детето в ИСОДЗ, а при невъзможност за това се предоставя на място от ДГ№119 „Детска планета“.

         Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на всяко дете и описани подробно в ИСОДЗ! Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детската градина.

Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Бъдете здрави! Христина Стратиеваq Директор на ДГ №119 „Детска планета“

ИНФОРМАЦИЯ ЛЯТО 2023г


         Уважаеми родители,
         Уведомяваме ви, че през лятната ваканция  -  от 01.06.2023г. до 14.09.2023г. включително, детската градина ще работи със сборни групи, които ще се сформират въз основа на заявления за присъствие, подадени от родителите между 1-ви и 31-ви май.

Напомняме, че през лятната ваканция не се подават заявления за отсъствия по домашни причини, а се заявяват присъствия!

Разпределението на записаните деца  към сборните групи, ще бъде  обявявано след анализ на заявените присъствия.

Отпадане на таксите за детски градини и ясли, считано от 01.04.2022 г.

31.03.2022

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.), параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.

Saobshtenie-Proekt BG05M2OP001-3_005-0004.jpg

Priemno vreme na direktora.jpg

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №119 "Детска планета"

Гр.София, 1303,, Р-н „Възраждане”, Ул. „Брегалница”№26

Тел: 029201266

Mail: info_2204942@edu.mon.bg

Форма за контакт