Обадете ни се на:
тел: 02/9201266
 
 
 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА

         Уважаеми родители,

         Записването на класираните деца от всички класирания ще се извършва само в основната сграда на ДГ№119 „Детска планета“ с административен адрес:

гр. София, ул. „Брегалница“ №26, от 8.30 часа до 12.00 часа и от 12.30 часа до 16.00 часа на всеки работен ден.

         Заявлението за записване се изтегля от профила на детето в ИСОДЗ, а при невъзможност за това се предоставя на място от ДГ№119 „Детска планета“.

 

Отпадане на таксите за детски градини и ясли, считано от 01.04.2022 г.

31.03.2022

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.), параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.

Uvedomlenie za otsastvie.pdf

Deklaracia za kontakt(2).pdf

Saobshtenie-Proekt BG05M2OP001-3_005-0004.jpg

Pismo na Glaven darjaven zdraven inspektor.pdf

Deklaracia pri postapvane v DG119.jpg

Priemno vreme na direktora.jpg

Vatreshni pravila - KOVID 2019.pdf

Platejno narejdane za taksa DG119.pdf

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №119 "Детска планета"

Гр.София, 1303,, Р-н „Възраждане”, Ул. „Брегалница”№26

Тел: 029201266

Mail: info_2204942@edu.mon.bg

Форма за контакт