Обадете ни се на:
тел: 02/9201266
 
 
 
 
 

 

Учители, родители и общественост трябва да бъдем непримирими към насилието във всичките му форми в детското ежедневие.

Всички деца заслужават да живеят в спокойна и приятна обстановка.

Децата са силни и активни личности, които са важна част от нашето общество.

Всички ние сме отговорни те да живеят в безопасна и сигурна среда.

Нека всички заедно станем пример за подражание и обединим усилията

си в посока изграждане на по-добър свят за децата и живот без насилие!

     ДЕЦАТА СЕ НУЖДАЯТ ОТ:  

 

 

Свържете се с нас

ДГ №119 "Детска планета"

Гр.София, 1303,, Р-н „Възраждане”, Ул. „Брегалница”№26

Тел: 029201266

Mail: info_2204942@edu.mon.bg

Форма за контакт